Termeni si conditii

Informaţii juridice:

Verificăm şi actualizăm în permanenţă informaţiile de pe acest site. Independent de atenţia acordată, există posibilitatea ca date sau informaţii de orice natură să se fi schimbat între timp. Din acest motiv, nu răspundem şi nu garantăm actualitatea, veridicitatea sau caracterul exhaustiv al informaţiilor puse la dispoziţie. Aceste aspecte sunt valabile şi pentru alte pagini web şi/sau link-uri directe sau altfel accesibile. Nu suntem responsabili pentru conţinutul paginilor web care pot fi accesate pe baza unui link sau indirect pe baza unei informaţii menţionate. Respingem în mod indubitabil orice răspundere. Indiferent dacă este obligaţie contractuală, pagubă sau orice fel de responsabilitate care aduce cu sine plata pagubelor directe sau indirecte, remunerarea pagubelor parţiale, plata amenzilor şi a pagubelor sau pagube concrete, care rezultă sau sunt în relaţie cu informaţiile cuprinse in pagina noastră, care pot fi accesate sau nu, sau care pot cauza o cădere de reţea, întrerupere a semnalului, o defecţiune, o intârziere a vitezei de descărcare, un virus de sistem sau orice altfel de elemente dăunătoare, sau o cadere a reţelei sau a sistemului datorită paginii noastre de internet, independent dacă suntem în cunoştinţă de cauză cu privire la astfel de posibile daune. În plus, ne rezervăm dreptul de a face modificări în orice moment asupra informaţiilor existene actual. Cuprinsul, structura şi modul de prezentare a paginii noastre de internet sunt protejate prin legea copyright-ului. Multiplicarea, modificarea, prezentarea, răspândirea, transmiterea, cumpărarea, licenţierea, prelucrarea, înstrăinarea sau utilizarea informaţiilor sau a datelor indiferent de scop, în special utilizarea textelor, a fragmentelor de text sau a imaginilor, necesită acceptul nostru în prealabil.