Infrastructură: drumuri, poduri, căi ferate

Infrastructura este o componentă fundamentală a unui sistem intercorelat și stă la ​baza operării tuturor serviciilor publice.

Transformăm complexitatea proiectelor de infrastructură şi le facem controlabile prin găsirea de soluţii individualizate corespunzătoare, care iau în calcul şi cerinţele politice, regionale, sociale, economice, legale şi de mediu, în funcţie de activitatea prevăzută.

Deținem abilitățile și competențele necesare pentru a realiza lucrări de infrastructură: excavări, lucrări hidrotehnice, poduri, excavații, decopertări, canalizări, fundații, piloți, terasamente, taluzări, etc.